Zajvédelem

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján zaj- és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a községben zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységet végez, valamint motoros és elektromos gépet, készüléket használ vagy berendezést üzemeltet, amely a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmát megzavarja hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, július 1-től augusztus 31-ig 20 órától reggel 9 óráig, pénteken és szombaton 20 órától reggel 9 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, kivéve közcélú hibaelhárítás, kommunális hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység, közérdekű beruházás, önkormányzati feladatellátás keretében történő munkavégzés.  

A közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartó személlyel szemben közigazgatási bírság és helyszíni bírság szabható ki.  

Kérjük, hogy a zajvédelemre vonatkozó szabályokat tartsák be.