Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegy nyugati részén

Projekt címe: „Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegy nyugati részén”

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00018

Kedvezményezett neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 91.841.599 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 91.841.599 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú pályázatában.

A projekt keretében megvalósításra került Vonyarcvashegy nyugati településrészének csapadék víz elvezetési problémáinak részbeni megoldása, ezáltal csökkentve a belterületi károk kialakulásának kockázatát. Projektünk tevékenységeként "belterület védelmet szolgáló vízelveztő-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével" valósult meg az alábbi műszaki tartalommal:

Iskola utca: Az utca északi szakaszán az útburkolaton keletkező csapadékvíz összegyűjtésére kétoldali 'K' szegély épült aszfaltburkolat szélesítéssel.

A Vörösmarty utcától a Margaréta utcáig terjedő szakaszon szintén kétoldali 'K' szegély épült aszfaltburkolat szélesítéssel. (Margaréta u. és Petőfi Sándor u. közötti szakasz nem képezte a jelenlegi beruházás tárgyát.)

A Petőfi utcától az Arany János utcáig terjedő szakaszon a meglévő nyílt árok került kitisztításra, továbbá a kapubehajtók átereszeit építettük át. Az Arany János utca keresztezésével új átereszt építettünk.

Helikon utca: Helikon utcán a Fő utcától a Meredély utcáig terjedő szakaszon zárt csapadékcsatorna kiépítésére került sor. Helikon u. felső részén burkolt folyóka készült.

Helyreállítás: Szintén megvalósult a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása.

A jelen projektből megvalósításra került csapadékvíz elvezetés mindösszesen 655 méter hosszon valósult meg. A projekt eredményeképpen a fent nevezett utcákról a keresztutcákba történő csapadékvíz befolyása megszűnik, mely az eddigiekben komoly problémát okozott településünkön. A beruházással az esőzések után tapasztalható egybefüggő vízfelület megszűnik, ezáltal megteremtve a biztonságos gyalogos- és gépjármű közlekedést.

Projekt befejezésének dátuma: 2023.05.31.