Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen

Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen

Kedvezményezett neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen

A szerződött támogatás összege: 70.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében megvalósításra kerül Vonyarcvashegy északi településrész csapadékvíz rendszerének felújítása, ezáltal csökken a belterületi károk kialakulásának kockázata.

A tervezett beavatkozások összefoglalva a következők: 1) Helikon utca nyugati oldala: Juhar utca – 71. sz. főút közötti szakasz zárt csapadékvíz csatorna kiépítése. A Juhar utca és a Meredély utca között a meglévő nyílt árok tisztítása és gyephézagos burkolattal történő ellátása – összesen 340 méter hosszon. 2) Rákóczi Ferenc utca keleti oldala: a 71. sz. főút bekötő résznél az aszfalt burkolatú parkoló alatt korábban már kiépítésre került a zárt csatorna. A parkolót követően a Kölcsey Ferenc utcáig a meglévő nyílt árok tisztítása és gyephézagos burkolattal történő ellátása. A Kölcsey Ferenc utca – Csalogány utca között zárt csapadékvíz csatorna kiépítése. Csalogány utca és az Agyagos utca között a meglévő nyílt árok tisztítása és gyephézagos burkolattal történő ellátása - összesen 540 méter hosszon. Dombos utca – Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében az összegyűjtött csapadékvizeket befogadó 5 m3-es tározó létesítése A jelen projektből megvalósításra kerülő csapadékvíz elvezetés egy rövid, 12 méteres átkötő szakasz építésével mindösszesen 892 méter hosszon valósul meg. Az összegyűjtött csapadékvíz felfogására egy 5 m3-es tározóban kerül sor.

A projekt eredményeképpen a Csalogány utcában az esőzések után tapasztalható – teljes utcát elfoglaló egybefüggő vízfelület megszűnik. Az elégtelen mélységű, növényzettel benőtt, eliszaposodott nyílt csatornákból történő kiöntések megszűnnek a megfelelő kapacitás kialakításával. A Helikon utcában az elmúlt években történt európai uniós pályázatból történt fejlesztést (zárt csapadékvíz csatorna kiépítés) folytatva egészen a 71. sz. főútig történik meg a csapadékvíz csatornák (nyílt és zárt) rendezése, valamint a Juhar utca – 71. sz. főút közötti biztonságos gépjármű közlekedés megteremtése. A Dombos utcai csapadékvíz tározó beépítésével csökken az önkormányzat locsolásra szánt vízfelhasználása.


Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018.05.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00015