I F K A Pályázat : „ Tisztítsuk meg az országot ” Projekt 2020. I.üteme

Kedvezményezett neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: „Tisztítsuk meg az országot” Projekt 2020. I. üteme

Pályázat azonosítószáma: 2020/TMOP/0142

Támogatás összege: 2.575.733 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2020. december 04-én támogatási kérelmet nyújtott be „Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázati kiírásra.

2021.03.12-én pályázatunk 2.575.733 Ft összegű támogatásban részesült, melyből 3 db térfigyelő kamerák beszerzésére került sor településünk 3 helyszínén.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az illegális szemétlerakás elleni fellépés jegyében az önkormányzat térfigyelő kamerákat állított szolgálatba a település alábbi helyszínein: vonyarcvashegyi Lido strand 2 bejáratánál, valamint a Ravatalozónál kihelyezett hulladékgyűjtőknél.

Továbbá Önkormányzatunk az önerőből megtisztított területekre Figyelem felhívó- és tájékoztató táblákat is kihelyezett, melyben figyelmezteti a lakosságot a hulladék elhagyó magatartás elkerülésére és felhívja a figyelmet a legális, szelektív hulladéklerakó használatára.

Terveink szerint a 3 kamera telepítésével megakadályozhatjuk a jövőben a különféle hulladékok újbóli lerakását, mellyel jelentősen hozzájárulhatunk az egészséges emberi környezet fenntartásához javítva ezzel a település környezeti állapotát.

Projekt befejezési dátuma: 2021.05.31.

A mellékelt képek mutatják a projekt zárása utáni állapotokat: